Terminy zebrań

Terminy zebrań i rad pedagogicznych

05.09.2022r. – godz 17.00 – zebranie dla wszystkich klas  (zapoznanie, przypomnienie treści  dokumentów  szkoły)

07.11.2022r. – zebranie – oceny cząstkowe

13.12.2022r. – wystawianie zagrożeń I sem

10.01.2023r. – wystawianie ocen

16.01.2023r. – rada klasyfikacyjna

23.01.2023r. –  rada plenarna

30.01.2023r.  – zebranie (podsumowanie I semestru)

16.01.2023r. – rozpoczęcie nowego semestru

…………………..– zebranie ( klasy VIII – procedury do podpisu dla rodziców)

23.05.2023r. – wystawianie zagrożeń II sem

20.03.2023r. – zebranie z rodzicami – oceny cząstkowe

29.05.2023r. – zebranie(zagrożenia)

13.06.2023r. – wystawianie ocen rocznych

19.06.2023r. – rada klasyfikacyjna (poniedziałek)

27.06.2023r – rada plenarna (wtorek)