Organ prowadzący

Organem Prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową na Głębokiem jest Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Joanna Sławianowska
Joanna Kielar
Andrzej Urbaniak
Sebastian Żygielewicz
Sylwester Chruszcz

Konto

Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem,
ul. Jaworowa 41, 71-382 Szczecin:

Bank Pekao S.A. II oddział Szczecin
67 1240 3927 1111 0010 2648 0616

Dane do faktury

Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem
ul. Jaworowa 41, 71-382 Szczecin
NIP: 852 253 23 90