Świetlica szkolna

NUMERY KONTAKTOWE DO WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY:

klasa ZEROWA tel. – 517 614 957
klasa IA tel. – 453 526 294
klasa IB tel. – 517 614 971
klasa IIA tel. – 500 261 356
klasa IIB tel. – 512 161 111
klasa III tel. – 517 614 987
klasy IV – VI tel. – 512 157 777