Nasza szkoła

Historia szkoły na Głębokiem

Dzielnica Głębokie to dawna wieś, która po raz pierwszy wystąpiła w źródłach w 1266 roku w formie Glambek, a od 1267 roku jako Glambeck. Jest nazwą topograficzną wywodzącą się od wyrazu “głęboki”, a dotyczącą jeziora Głębokie.

W XIX wieku jezioro Głębokie, położone w pięknym lesie sosnowym, było miejscem licznych wycieczek, do którego dotrzeć można było tylko pieszo, gdyż komunikacja tramwajowa dochodziła jedynie do koszar wojskowych (w czasie II wojny światowej mieścił się tu obóz pracy przymusowej dla robotników cudzoziemskich) i kończyła się 1 km przed kąpieliskiem.

Podczas działań wojennych dzielnica nie odniosła żadnych zniszczeń, a od VII do X 1945 roku w rejonie jeziora Głębokiego (przy wejściu na plażę) przebiegała tymczasowa linia graniczna miedzy Szczecinem, (a więc Polską), a radziecką strefą okupacyjną Niemiec, do chwili wytyczenia obecnej granicy polsko-niemieckiej na zachód od Szczecina.

Tutaj też od 1946 roku mieściła się przejściowa siedziba władz administracyjnych powiatu weleckiego (późniejszego szczecińskiego). W momencie przejmowania Głębokiego (4 X 1945 r.) na 480 Niemców nie było ani jednego Polaka. Sytuacja uległa zmianie w latach 1945-1947. Wówczas na ulicy Jaworowej mieściła się siedziba Brytyjskiej Misji Repatriacyjnej, która sprawowała nadzór nad przebiegiem przesiedleń ludności niemieckiej do brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec.

Dzielnica zaczęła się zaludniać Polakami, kiedy uporano się z niebezpiecznymi bandami (rozbite oddziały SS).W 1946 roku uruchomiono kąpielisko nad jeziorem Głębokie, a także tor kolarski, dzięki któremu osiedle stało się centrum rozwijającego się szybko polskiego sportu kolarskiego.

W 1948 roku zaistniała potrzeba zorganizowania nauczania dzieci osadników. W związku z powyższym, dnia 6 stycznia, powołano do życia placówkę, która z czasem zyskała miano Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego. Naukę w niej rozpoczęło 13 uczniów.