Obiady szkolne

 1. W szkole istnieje możliwość zamawiania na obiad zupy lub drugiego dania. Ze względów organizacyjnych, w danym dniu należy zdecydować się na jedno danie.

 2. Koszt zupy 6,50 zł,
  Koszt drugiego dania 14,00 zł.

 3. Wpłat za obiady należy dokonać do 8 dnia każdego miesiąca z góry, na konto Stowarzyszenia lub gotówką w sekretariacie szkoły.
  67 1240 3927 1111 0010 2648 0616

 1. Zamówienia i odwoływania obiadów następuje poprzez wysłanie SMS, najpóźniej
  do godz. 8:15
  na numer tel. +48 452 259 384.

Obiady do naszej szkoły dostarcza Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie.

To najnowocześniejszy i największy w kraju obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także zakład usługowo-produkcyjny.
MZAZ oferuje szeroki wachlarz usług i produktów wysokiej jakości, tworzonych w doskonale wyposażonych i koordynowanych przez specjalistów działach, między innymi kuchni.