Jak bezpiecznie poruszać się w sieci? Jak bezpiecznie korzystać z tabletów i smartfonów? Jak radzić sobie z agresją w sieci? Jak chronić dane oraz unikać wysokich rachunków?
O tym rozmawiali z uczniami klas I-III Szkoła Podstawowa na Głębokiem w Szczecinie przedstawiciele szczecińskiej Delegatury UKE Andrzej Żukowski oraz Anna Gottfried-Stankiewicz. Było to jedno ze spotkań w ramach kampanii Klikam z Głową.